Translate

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Σκέψεις περί ελευθερίας / Thoughts on freedom.

Σκέψεις περί ελευθερίας
Θεοδωρής Τσιαμίτας


Η ελευθερία, όπως μας λέει κι ο Επίκτητος, είναι απόφαση. Όπως επίσης και αναγκαία προϋπόθεση για να ζήσει η ιδέα και η σκέψη. Κι αν γνωρίζουμε για το Κινέζικο ρητό που λέει πως ανάμεσα σε δύο σκέψεις δεν είμαστε τίποτα, κατανοούμε βαθύτερα τo σύνθημα του Ελληνισμού "Ελευθερία ή Θάνατος".


Thoughts on freedom
Theodoris Tsiamitas


Freedom, as Epictetus says, is a decision . Also it is a necessary requirement in order for the idea and the thought to live. And if we know about the Chinese saying which says that between two thoughts we are nothing, we understand more deeply the motto of Hellenism "Freedom or Death". 

Όταν λες ωραία λόγια / When you say nice words.

Όταν λες ωραία λόγια
Θεοδωρής Τσιαμίτας

Όταν λες ωραία λόγια
για έναν γενοκτόνο
δεν είναι το οτι είσαι διανοούμενος
που θα σε σώσει
διότι για σκέψου
τι θα λέγαμε σήμερα
για τον Tesla
αν υπέγραφε αποφθέγματα
του Αδόλφου Χίτλερ,
κι αν έκανε συμφωνίες
οικονομικών συμφερόντων
με τον δικτάτορα.
Αλλά ο Nikola
δεν πήγε ποτέ
με την βαρβαρότητα
στο όνομα της Ανθρωπότητας,
γι'αυτό αν το τολμήσεις, ας ξέρεις
πώς θα σε βλέπει η τελευταία.


When you say nice words
Theodoris Tsiamitas

When you say nice words
about a genocider
it is not that because you're an intellectual
it will save you
because think
what we would say today
about Tesla
if he would have signed quotes
by Adolf Hitler,
and if he would have made deals
of economic interest
with the dictator.
But Nikola
never went
with barbarity
in the name of Humanity,
so if you dare this, know
how she will be seeing you. 

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Όταν μας λες για τον Κεμάλ / When you tell us about Kemal.

Όταν μας λες για τον Κεμάλ
Θεοδωρής Τσιαμίτας

Όταν μας λες για τον Κεμάλ πως είπε οτι αν ποτέ συμβεί να είναι εναντίον της επιστήμης, να επιλέξουμε την επιστήμη, θα ήταν πιό ντόμπρο αν αντί για την επιστήμη, επέλεγε να βάλει την λέξη Ανθρωπότητα, έτσι ώστε να ξέρανε ακόμη και οι οπαδοί του τι είναι το πρέπον να κάνουν αφού γενοκτόνησε Αρμένιους, Ασσύριους και Έλληνες. 

When you tell us about Kemal
Theodoris Tsiamitas

When you tell us about Kemal who said that if it happens to be against science, we should chose science, it would be better if instead of science he would put the word Humanity, in order even for his followers to know what is their duty to do after he genocided Armenians, Assyrians and Greeks. 

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

It is a good sign / Είναι καλό σημάδι.

It is a good sign
Theodoris Tsiamitas


It is a good sign
if they tell you
that they want to be good
to the others 
after they have met you.
That's the kind of love
which creates diachronic bonds
that constitute the living network
of the spirit of Humanity. 


Είναι καλό σημάδι
Θεοδωρής Τσιαμίτας


Είναι καλό σημάδι
αν σου πουν
οτι θέλουν να είναι καλοί
στους άλλους
αφού έχουν γνωριστεί μαζί σου.
Αυτό είναι το είδος της αγάπης
που δημιουργεί διαχρονικούς δεσμούς
που αποτελούν το ζωντανό δίκτυο
του πνεύματος της Ανθρωπότητας. 

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Με το βλέμμα το ερωτευμένο / With the look of the one in love.

Με το βλέμμα το ερωτευμένο
Θεοδωρής Τσιαμίτας

Όταν σε κοιτάζω και πάλι με το βλέμμα το ερωτευμένο,
πλημμυρίζεις συναίσθημα
στου οποίου τον βυθό αφήνομαι
ώσπου να γεμίσει τους πνεύμονές μου
με πάθος για την ζωή, την ομορφιά, την ανθρωπιά.
Ο θάνατος δεν με φοβίζει τότε,
καμία φοβία δεν έχει δύναμη να με σπρώξει μακριά από την παντοδύναμη αγάπη,
αυτή την ανίκητη δύναμη που όσο πιο μεγάλες είναι οι δυσκολίες,
τόσο πιο απόλυτα  ισχυρότερη γίνεται,
κι ακλόνητη σκορπίζει το φως γενναιόδωρα παντού, σε όλους, δίχως εξαιρέσεις,
και σαν αυτό του big bang, πυροδοτεί την συνέχεια της πολυκυκλικότητας.
Μαζί, αγάπη μου, πάντοτε!


With the look of the one in love
Theodoris Tsiamitas

When I look at you again with the look of the one in love,
you are flooding with feeling
on whose depth I am letting myself sink
until it fills up my lungs
with passion for life, for beauty, for humanity.
Death, then, scares me not,
and no phobia has the power to push me away from the all-powerful love;
this invincible power that the bigger the difficulties are,
the more, absolutely powerful it becomes,
and, being unfaltering, it is spreading the light generously, everywhere, to all, with no exceptions,
and like the one of the Big Bang, it triggers the continuity of the polycyclicity.
Together, my love, always!

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

There are people / Είναι άνθρωποι.

There are people
Theodoris Tsiamitas

There are the people who love the others.
And there are the people who love to be loved by others.
People from the first category don't mind to be loved, but it is not a precondition.
People from the second category don't mind to love back, but it is not a precondition.
Seeing where you are, helps you understand your relationships better.


Υπάρχουν άνθρωποι
Θεοδωρής Τσιαμίτας

Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν τους άλλους.
Και υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν το να αγαπιούνται απο τους άλλους.
Τους ανθρώπους της πρώτης κατηγορίας δεν τους πειράζει να αγαπιούνται, μα δεν είναι προϋπόθεση γι'αυτούς.
Τους ανθρώπους της δεύτερης κατηγορίας δεν τους πειράζει να αγαπούν πίσω, μα δεν είναι προϋπόθεση γι'αυτούς.
Βλέποντας πού ανήκεις, σε βοηθάει να κατανοείς τις σχέσεις σου καλύτερα.


Self-centered aims.

Self-centered aims.
Theodoris Tsiamitas


With self-centered aims you target yourself. Consider that before you start shooting. 

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

But not you / Μα όχι εσύ.

But not you
Theodoris Tsiamitas

Among all the people
who are just passing through
someone not ordinary
seems too good to be true
but not you, no, not you,
I'd guess your being is so extreme,
extremely difficult to even imagine it
that you're too good to be a dream.


Μα όχι εσύ
Θεοδωρής Τσιαμίτας

Ανάμεσα σ'όλα τα άτομα
που απλώς περνούν και πάνε
κάποιος μη συνηθισμένος
μοιάζει πολύ καλός για να'ναι αληθινός
μα όχι εσύ, όχι, όχι εσύ
θα μάντευα πως η ύπαρξή σου είναι τόσο ακραία,
ακραίο ακόμα και να την φανταστεί κανείς,
που είσαι πολύ καλή για να είσαι ένα όνειρο. 

Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Για να είσαι νομοταγής πρέπει να είσαι ανήθικος / In order to be law-obedient you have to be immoral.

Για να είσαι νομοταγής πρέπει να είσαι ανήθικος
Θεοδωρής Τσιαμίτας

Θέση:
Για να είσαι νομοταγής πρέπει να είσαι κι ανήθικος, διότι ο νομοταγής σέβεται και τους άδικους νόμους. 

Συλλογισμός:
Το γεγονός οτι στην ιστορία της Ανθρωπότητας υπήρξαν βάρβαρα καθεστώτα που εφήρμοσαν απάνθρωπους νόμους σε συνδυασμό με το γεγονός οτι ποτέ στην ιστορία της Ανθρωπότητας δεν έχει υπάρξει ένα τέλειο σύστημα δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα καμία ένδειξη δεν μας υποψιάζει πως κάποτε ένα τέτοιο θα υπάρξει, καθιστά οποιονδήποτε είναι νομοταγής, δηλαδή, απόλυτα πιστός ακόλουθος του συνόλου των νόμων του εκάστοτε συστήματος, απο βάρβαρο εώς ανήθικο, καθώς ακόμη και στην δεύτερη περίπτωση που ίσως να είναι δυσκολότερα αντιληπτή, το γεγονός οτι σε κάθε σύστημα θα υπάρχει είτε κατάργηση, είτε αναβάθμιση νόμων στο πέρας του χρόνου, είναι η ίδια λογική απόδειξη οτι το προηγούμενο σύστημα ήταν μη επαρκώς ηθικό.

Ιδέα:
Η ιδέα δεν είναι οτι ο νόμος ως έννοια είναι κάτι το αρνητικό, απεναντίας. Και ούτε φυσικά όλοι οι νόμοι είναι ανήθικοι και πρέπει να παρακάμπτονται. Οι νόμοι που ακολουθούν διαχρονικές, ανθρώπινες αξίες χρειάζεται να είναι σεβαστοί και να ακολουθούνται. Όμως αυτοί που είναι άδικοι ή ανεπαρκείς είναι το πρέπον να παρακάμπτονται, μέχρι να εντωπίσει το σύστημα οτι πρέπει να αλλάξουν, αλλιώς  η εξέλιξη θα υπήρχε μόνο ως μια αφηρημένη ιδέα και κανένα απολυταρχικό καθεστώς δεν θα έπεφτε. 


In order to be law-obedient you have to be immoral
Theodoris Tsiamitas


Thesis:
In order to be law-obedient you have to be immoral, since a law-obedient person respects also the unjust laws.


Syllogism:
The fact that throughout the history of Humanity there have been barbaric regimes that applied inhumane laws, in combination with the fact that there was never such a thing as a perfect system of justice in the history of Humanity, while at the same time there is no evidence that such a thing will ever occur, makes everyone who is law abiding, meaning, everyone who’s an absolutely faithful follower of all laws of a system, either barbaric or immoral, as even in the second case which might be more difficult to be understood, the fact that in each justice system there will be either law abolishment or upgrading of some law as the time goes by, it is the very proof that the previous system was not moral enough.

Idea:
The idea is not at all that the law is in essence something negative. Neither all laws are unethical and should be bypassed. The laws which follow diachronic, human values need to be respected and followed. But the laws which are unfair or insufficient should be bypassed until the system realizes that they must change, otherwise evolution would not even exist as an idea in this framework and no totalitarian regime would ever fall apart.

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Η εξέλιξη της κοινωνίας / The evolution of society.

Η εξέλιξη της κοινωνίας
Θεοδωρής Τσιαμίτας


Η εξέλιξη της κοινωνίας
είναι κι ο θάνατός της
αφού κάθε αλλαγή ουσίας
φέρνει αλλαγές και στην εξουσία
που επειδή το ξέρει,
το μόνο που πασχίζει αληθινά
είναι να μην πεθάνει,
γι'αυτό μην περιμένεις ποτέ 
να γίνει αυτή ανθρώπινη
ώστε να ακολουθήσεις κι εσύ
διότι ο κόσμος του Szechwan  δεν είναι ο κόσμος
αλλά μόνο η σάπια πραγματικότητα της κοινωνίας
η οποία όμως αντικαθίσταται διαρκώς απο την επόμενη
χάρη στο εξωπραγματικό έργο των υπηρετών της Ανθρωπότητας
που ζουν στον χώρο του Χρόνου.

Ο κόσμος του Szechwan  δεν είναι ο κόσμος, αλλά η πραγματικότητα της γαμημένης κοινωνίας και μόνο. Η Ανθρωπότητα ζει εξ'ορισμού εξωπραγματικά, λόγω Χρόνου.


The evolution of society
Theodoris Tsiamitas


The evolution of society
is also her own death
since every essential change
brings changes to the power too,
which is aware of the fact, and that is why
the only thing that she really struggles for 
is not to die.
For this reason do never wait
from her to become humane
in order for you then to follow
because the world of Szechwan is not the world
but only the rotten reality of society
which is being constantly replaced from the next one
due to the "unreal" work of the servants of Humanity
who live in the space of Time. 

The world of Szechwan is not the world but the fucked up reality of society. Because of Time, Humanity lives beyond it. 

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

The idea of the Whole / Η ιδέα του Όλου.

The idea of the Whole
Theodoris Tsiamitas


In a relationship
one's qualities are not his, nor hers
for if you separate them
they turn into individuals - 
self centered beings 
who think that they are,
but they're not, 
as drops are nothing without an ocean,
as cells are nothing without being parts of an organism,
as notes are nothing out of a melody.
Because they haven't realise yet...
it is not the rain drops which form the ocean,
it is not the cells which construct the organism,
it is not the notes which compose the melody,
but the reversed.
Do not forget of this whenever we say I love you!


Η ιδέα του Όλου
Θεοδωρής Τσιαμίτας


Στην σχέση
οι ποιότητες κάποιου δεν είναι δικές του, ούτε δικές της
διότι αν τους χωρίσεις
μετατρέπονται σε άτομα -
εαυτο-κεντρικά όντα
που νομίζουν οτι είναι,
ενώ δεν,
όπως οι σταγόνες της βροχής είναι τίποτα χωρίς τον ωκεανό,
όπως τα κύτταρα είναι τίποτα όταν δεν είναι μέρη του οργανισμού,
όπως οι νότες είναι τίποτα εκτός μελωδίας.
Διότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη...
δεν είναι οι σταγόνες της βροχής που σχηματίζουν τον ωκεανό,
δεν είναι τα κύτταρα που φτιάχνουν τον οργανισμό,
δεν είναι οι νότες που συνθέτουν την μελωδία,
μα το αντίστροφο.
Μη το ξεχνάς αυτό κάθε φορά που λέμε σ'αγαπώ!

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Τα κότσια δεν αγοράζονται.

Όταν ακόμα κι απο αυτο-προσδιοριζόμενους πολιτικούς ως δεξιούς και πατριώτες, ακούς οτι δεν πρέπει να βιαστούμε για να κάνουμε ανακύρηξη ΑΟΖ όπου είναι η μόνη στρατηγική λύση ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελλάδας, και να μη βιαστούμε με τις οριοθετήσεις με Αλβανία, Ιταλία, Λιβύη, Αίγυπτο και Κύπρο, όπου όλες είναι φιλικές σε αυτή την κατεύθυνση λόγω κοινών συμφερόντων, μη και γαβγίσει η Τουρκία, όπου δεν τις πέφτει καν λόγος εφόσον οι συμφωνιές οριοθετήσεων είναι διμερείς και δεν ομιλούμε καν για Αιγαίο μα για Ιόνιο και νότια της Κρήτης με τα γιγαντιαία στρατηγικά κοιτάσματα φυσικού αερίου τύπου ΖΟΡ, ενώ είμαστε πιό πολυπληθείς απο ποτέ ιστορικά, με κράτος, με συμμαχίες θεσμικές και πρακτικές λόγω Ευρωπαϊκού πλαισίου και ΝΑΤΟ, ενώ η Τουρκία είναι στη χειρότερη δυνατή θέση οικονομικά-στρατιωτικά-γεωπολιτικά-εσωτερικά, ενώ η Κύπρος που έχει 2 ελικόπτερα όλα κι όλα ως στρατό, που έχει τον μισό πληθυσμό της Θεσσαλονίκης, που έχει ακόμη εγκλωβισμένους, πρόσφυγες, αγνοούμενους, κατεχώμενα, έχει κάνει ήδη ΑΟΖ και κανείς δεν την πείραξε πρακτικά, με συνέπεια να έχουν ξεκινήσει ήδη γεωτρήσεις εντός της ΑΟΖ της, τότε καταλαβαίνεις, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, οτι το σύνδρομο των ραγιάδων καλά κρατεί στον πολιτικό χώρο, και πρέπει να ανανεώνουμε, διότι το πνεύμα του Ελληνισμού ποτέ δεν έγραψε την ιστορία με φοβίες, μα με κότσια και στρατηγική. Και σαν να μην έφτανε αυτό, όταν η θέση του ακόμα και στο θέμα των Σκοπίων είναι οτι δεν πρέπει καν να σκεφτόμαστε τι θα διεκδικήσουμε ως Ελλάδα διότι πρέπει να φοβόμαστε τον Αλβανικό εθνικισμό που είναι τρομερός και φοβερός και γι'αυτό η Ελλάδα πρέπει να θέλει συνέχεια την Ειρήνη και να προσεύχεται μη γίνει κάποια αλλαγή ή αναταραχή στην περιοχή, όχι μόνο απο την τεράααστια και ανίκητη Τουρκία μα ακόμα και απο την Αλβανία, καταλαβαίνεις οτι δεν υπάρχει κανένα υπόβαθρο ώστε να τον εμπιστευτείς.
Στο τέλος, αν είσαι ραγιάς, υπάρχει και μια ελάχιστη κατανόηση να έχεις φοβίες με μια χώρα σαν την Τουρκία, αλλά όταν ακόμα και στα Βαλκάνια που είσαι αναμφισβήτητα η υπερδύναμη, λες οτι φοβάσαι μια χώρα όπως η Αλβανία, και μένεις αμέτοχος αφήνοντας όλες τις άλλες να κάνουν ότι μπορούν, όχι δεν έχεις μέλλον, αλλά ούτε παρόν. Είναι άκρως λυπητερό να ακούς απο χείλη ανθρώπων που θα περίμενες μια -ποτέ φανατική, μα πιό στιβαρή στάση με κότσια αλλά και στρατηγική, που δε θα έχει ως αρχή το να κάνουμε διαρκώς το κορόιδο, να σφυράμε αδιάφορα, να κάνουμε τα πάντα προκειμένου να μη μπλεχτούμε με τίποτα σε αντιπαραθέσεις διπλωματικές ή στρατιωτικές, με μόνο μέλημα την ειρήνη, λες και ξεχνάμε την ιστορία που διδάσκει ακόμη κι απο το στόμα του Ηράκλειτου οτι πατήρ πάντων πόλεμος εστί, κι ότι χώρες που δεν διεκδικούν μόνο συρρικνώνονται. Ευτυχώς στη Φιλική Εταιρία, άνθρωποι σαν τους ιδρυτές και τον Κολοκοτρώνη μόνο έτσι δεν ένιωθαν, και ξεκίνησαν την απελευθέρωση των κατεχομένων. Ευτυχώς, διότι αν οι Πελοποννήσιοι σκέφτονταν με τον ίδιο τρόπο και είχαν ως αρχή τους την ειρήνη στην περιοχή. θα σταματούσαν την επανάσταση εκεί και η Ελλάδα θα ήταν μόνο η Πελοπόννησος. Μπορεί Έλληνας να φανταστεί ανάλογα κάποιον πολιτικό τότε να έλεγε τα ίδια σε αυτούς που του ρωτούσαν αν θα κάνουμε κάτι με τους Έλληνες που βρίσκονται στην Τουρκία (δηλαδή στην υπόλοιπη κατεχόμενη Ελλάδα) και αυτός να τους απαντούσε οτι δε μας συμφέρει η αναταραχή στην περιοχή και η αναζωπύρωση του Τουρκικού εθνικισμού τώρα; Οτι συμφέρον μας είναι να λύσουμε πρώτα τα οικονομικά του κράτους, αδιαφορώντας για τους δικούς μας, τις αξίες μας, το ιστορικό μας καθήκον; Οι ηγέτες χρειάζονται απαραίτητα στρατηγική μα και κότσια. Χωρίς τα δύο, ξέρουμε καλά για τι ενδιαφέρονται και δεν μας κάνουν. Γι'αυτό κι ο Ελληνισμός αν και καθυστερεί εξαιτίας τους, στη συνέχεια τους ξεπερνάει. Τα πρώτα κατεχόμενα που πρέπει να απελευθερώσουμε είναι αυτά του μυαλού μας.

-Θ.Τ.
Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Μόνο εσύ

Μόνο εσύ

Θεοδωρής Τσιαμίτας


Μόνο εσύ μπορείς να με πληγώσεις τόσο βαθιά,
η πληγή σου δεν κλείνει ποτέ
στάζει αίμα κι αγάπη
και κάθε σταγόνα πόνου, αξίζει

η σιωπή πιό δυνατή απο τις κραυγές μου
τον αντέχει

με δάκρυ στεγνό είναι δύσκολο να με νιώσεις,
τι να σκουπίσεις;

Δεν ξέρω άλλον τρόπο να προφυλάσσω τους ανθρώπους
που πνίγονται όταν πλημμυρίζει λύπη

κι αν τελικά σαν το νερό κυλήσω έξω απ'το σώμα,
τη φωτιά του έρωτά σου αν σβήσεις
θα παγώσω
κι ίσως κι άλλοι τιτανικοί
επάνω μου βουλιάξουν

μα απ'το να βουλιάξεις εσύ, δώρο της ζωής
ας είναι.


Only you

Theodoris Tsiamitas


Only you can hurt me so deeply,
your wound never closes
it is dripping blood and love
and every drop of pain, worths it

silence, stronger than my screams,
can take it

with dry tears it's hard to feel me,
what to wipe?

I don't know of any other way to protect the people
who are drowning when sorrow's flooding

and if eventually like water I'll flow out of the body,
the fire of your love if you put out
I will freeze
and perhaps other Titanics
will sink upon me

but if it was you instead to sink, gift of life
let it be.

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Η αποφασιστικότητα σε συνδυασμό με την έλλειψη υψηλής στρατηγικής είναι εθνικά επικίνδυνη.

Η αποφασιστικότητα σε συνδυασμό με την έλλειψη υψηλής στρατηγικής είναι εθνικά επικίνδυνη. 
Θεοδωρής Τσιαμίτας


Ένας ανίκανος μπορεί να καθυστερεί, μα δεν μπορεί να γίνει πραγματικά επικίνδυνος, διότι είναι ανίκανος ακόμη και γι'αυτό. Εξ'ορισμού, είναι ο ικανός που λόγω αποτελεσματικότητας μπορεί να φέρει και ολέθρια αποτελέσματα, όταν είναι η πρόθεσή του αυτή, ή όταν λανθάνει. Για παράδειγμα, όταν κάποιος σε θέση κλειδί είναι αποφασισμένος, μα μη βλέποντας την μεγάλη εικόνα έχει έλλειψη δεδομένων και προσπαθεί να αναλύσει το όλον δια μέσου ενός μόνο μέρους του, είναι βέβαιο οτι είναι ικανός να προκαλέσει ακόμη και μη αναστρέψιμη βλάβη. Εν προκειμένω, η οικονομία είναι μονάχα ένα μέρος, ένα κομμάτι της πραγματικότητας, που δεν είναι ικανό να συμπεριλάβει και να εξηγήσει, πόσο μάλλον να επιλύσει τα πάντα. Τα οικονομικά προβλήματα δεν λύνονται απο την οικονομία, μα απο την στρατηγική. Η στρατηγική δεν είναι μόνο οικονομία. Η υψηλή στρατηγική για την χώρα του Ελληνισμού είναι η επίλυση των οικονομικών και κυριαρχικών προβλημάτων μας μέσω της έναρξης και εκμετάλευσης των στρατηγικών μας κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε Ιόνιο και Κρήτη. Πρώτα αυτά, και μετά τα όσα λέει ο κύριος Βαρουφάκης. Δεν είναι λάθος η λογική του ούτε το ύφος του στον οικονομικό τομέα, είναι λάθος το timing. Όπως ο ίδιος λέει ακριβώς οτι πρώτα πρέπει να γίνει η αναδιάρθρωση του χρέους και μετά να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις και οι συμβιβασμοί, ώστε να έχουν κάποιο νόημα, όταν βλέπουμε ολικά και στρατηγικά την πραγματικότητα, με την ίδια ακριβώς λογική, είναι οτι πρώτα πρέπει να αρχίσει η στρατηγική εκμετάλευση της ΑΟΖ μας - η οποία πέραν των οικονομικών ωφελειών θα είναι κι ένα τεράστιο εργαλείο πίεσης προς τους εταίρους μας λόγω της τεράστιας οικονομικής και γεωστρατηγικής της εμβέλειας, ως ισχυρό χαρτί, ως άσσος στο μανίκι μας - και μετά να πάμε για πραγματική διαπραγμάτευση με το ύφος του κύριου Βαρουφάκη, διότι μόνο τότε θα έχουμε απόλυτη σιγουριά οτι δεν πρόκειται οι εταίροι να διανοηθούν πιθανότητα ρήξης και grexit, συνεπώς αντί να μας "εκβιάζουν" αυτοί, θα λειτουργεί αντίστροφα.
Εκτός ΕΕ η Ελληνική ΑΟΖ είναι φοβερά δύσκολο, αν όχι απίθανο, να θεσπιστεί και να συνεχίσει ορθολογικά, με τα ουσιαστικά ωφέλη για τους ανθρώπους, για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η Κύπρος είναι το απόλυτο παράδειγμα προς μίμηση για εμάς καθώς υπό πολύ δυσκολότερες συνθήκες (μικρό μέγεθος, ελάχιστη ισχύ, κατεχώμενα, εγκλωβισμένους, αγνοούμενους, πρόσφυγες) κατάφερε να εφαρμόσει την υψηλή στρατηγική σε εθνικό πλαίσιο ανεξαρτήτως των διαφορετικών κομμάτων που το διαχειρίστηκαν και να θεσπίσει ΑΟΖ, να κάνει τρεις οριοθετήσεις, να βγάλει 13 θαλάσσια οικόπεδα, να ολοκληρώσει 3 διαγωνισμούς και να φέρει τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρίες του κόσμου στις θάλασσές της -σε θάλασσες που πριν την ΑΟΖ ήταν διεθνή χωρικά ύδατα και η Κύπρος δεν είχε κυριαρχικά δικαιώματα-, κλείνοντας συμφωνίες ακόμη και με 80%-20% υπέρ της σε σχέση με τις εταιρίες εξόρυξης όσον αφορά τα οικονομικά κέρδη. Χρησιμοποιώντας την ενέργεια η Κύπρος έκανε στρατηγικές συμμαχίες όπου ασφαλίζουν πρώτα την κυριαρχία της, επεκτύνουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα στη συνέχεια κι έπειτα της δίνουν τεράστια και πολλαπλά οφέλη. Δεν είναι η οικονομία που υλοποίησε αυτή τη στρατηγική, μα η στρατηγική που άλλαξε εντελώς τα δεδομένα ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο, λόγω ενέργειας.
Πριν το 2004, εκτός ΕΕ, η Κύπρος δεν διανοούταν να συζητήσει για θέσπιση ΑΟΖ και εκμετάλευση υδρογονανθράκων. Είναι μόνο μετά που σκέφτηκε οτι κάτι τέτοιο είναι πια δυνατόν. Γι'αυτό, η υψηλή στρατηγική λέει: πρώτα η αξιοποίηση της Ελληνικής ΑΟΖ για πραγματική εθνική ανάκαμψη και ανάπτυξη και μετά η οικονομική διαπραγμάτευση και οι συζητήσεις για το χρέος. Διαφορετικά, οι συνέπειες, ειδικά όταν διαπραγματεύονται ικανοί και αποφασισμένοι άνθρωποι, μπορεί να είναι καταστροφικές για τη συνέχεια.


Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

I'll show you

I'll show you
Theodoris Tsiamitas


When it rains
From your heart
All my world
Is falling apart
Open your eyes
I’ll show you
the sun rise

Even night
when it comes
we will have
the light of stars
don’t be afraid
I’ll hear
Your pain

If you find
Yourself down
Don’t you worry
I’ll be around
Hold onto my
Shoulder
and fly

And please
never forget
All the love you give
you deserve
take my heart
and make it
your part.


                                                                                                         Dedicated.


Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Όταν θέλεις να εισπράξεις / When you want to receive.

Όταν θέλεις να εισπράξεις
Θεοδωρής Τσιαμίτας

Όταν θέλεις να εισπράξεις
κάνεις κάτι που πουλάει.
Όταν θέλεις να προσφέρεις,
δωρίζεις. 


When you want to receive
Theodoris Tsiamitas

When you want to receive,
you make something that sells well
when you need to offer,
you gift it.Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Για να πιστέψεις / In order to believe.

Για να πιστέψεις
Θεοδωρης Τσιαμιτας

Για να πιστέψεις
πρέπει πρώτα να έχεις εμπιστοσύνη,
για να μπορείς να εμπιστευτείς
πρέπει πρώτα να μπορείς να κρίνεις,
για να κρίνεις καλά
πρέπει πρώτα να γνωρίζεις.
Μόνο η άγνοια είναι τυφλή.
 Ο πιστός βλέπει. 


In order to believe
Theodoris Tsiamitas

In order to believe
you need first to trust,
in order to be able to trust
you need first to judge,
in order to judge well
you need first to know.
Only the ignorance is blind.
The believer sees.
Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

Τραγικό

Τραγικό
Θεοδωρής Τσιαμίτας


Να βλέπεις στην πράξη
την αγάπη και τον σεβασμό
του Γιάννη μας
για την Ελληνική σημαία
λόγω παιδίας και αξιών
που γέννησε ο Ελληνισμός
οικουμενικά, για ολόκληρη την Ανθρωπότητα,
να πηγαίνεις αυθόρμητα να χαρείς ως Έλληνας,
και τελευταία στιγμή να θυμάσαι οτι ψηφίζεις χρυσή αυγή. 
Τραγικό.